Friday, January 17, 2014

list site .GOV và .EDU cho mọi người

đây là danh sách một số site .edu và gov khá chất lượng, link điều hướng, các bạn thay

http://tudonghoadanang.com/

bằng link của các bạn nhé, chỉ 1 link duy nhất cho 1 site thôi, sau đó các bác dùng

http://www.pingfarm.com/
để ping tất cả các link trên .

list link:

http://fresnocitycollege.edu/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://scccd.edu/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://sunsite3.berkeley.edu:9876/help/urlstatusgo.html?col=staff&url=http://tudonghoadanang.com/

http://www.swccd.edu/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://tredstone.cptc.edu/kiosk/link.asp?url=http://tudonghoadanang.com/

http://www.uav.edu/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://ucblibrary3.berkeley.edu:9876/help/urlstatusgo.html?col=library&url=http://tudonghoadanang.com/

http://www.vh.vccs.edu/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://www.vhcc.edu/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://www.cathedralcity.gov/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://cherokeecounty-nc.gov/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://childstats.gov/disclaim.asp?URL=http://tudonghoadanang.com/

http://clinton.edu/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://dconc.gov/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://democrats.assembly.ca.gov/members/scripts/redirect.asp?url=http://tudonghoadanang.com/

http://www.dot.nd.gov/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://www.eastvaleca.gov/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://www.evansville.in.gov/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://fmcsa.dot.gov/redirect.asp?page=http://tudonghoadanang.com/

http://fresnocitycollege.edu/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://gomr.mms.gov:8765/help/urlstatusgo.html?col=boemre&url=http://tudonghoadanang.com/

http://greensboro-nc.gov/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://www.lexingtonky.gov/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://med.upenn.edu:8765/help/urlstatusgo.html?col=som&url=http://tudonghoadanang.com/

http://montgomeryal.gov/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://mrm.boemre.gov:8765/help/urlstatusgo.html?col=boemre&url=http://tudonghoadanang.com/

http://www.nationalcityca.gov/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://www.newportbeachca.gov/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://nws.noaa.gov/cgi-bin/nwsexit.pl?url=http://tudonghoadanang.com/

http://www.odessa-tx.gov/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://www.palmspringsca.gov/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://www.pinecrest-fl.gov/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://rplp.rice.edu/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://search.mississippi.gov/help/urlstatusgo.html?col=allqi&url=http://tudonghoadanang.com/

http://www.sos.mn.gov/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://www.stcharlesparish-la.gov/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://stvincentscollege.edu:8765/help/urlstatusgo.html?col=svcolleg&url=http://tudonghoadanang.com/

http://tampafl.gov/common/redirect.asp?redirect=http://tudonghoadanang.com/

http://transition.fcc.gov/fcc-bin/bye?http://tudonghoadanang.com/

http://transtats.bts.gov/exit.asp?url=http://tudonghoadanang.com/

http://tredstone.cptc.edu/kiosk/link.asp?url=http://tudonghoadanang.com/

http://usphs.gov/redirect.aspx?URL=http://tudonghoadanang.com/

http://www.wdm.iowa.gov/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

http://weather.gov/cgi-bin/nwsexit.pl?url=http://tudonghoadanang.com/

http://www.yumacountyaz.gov/redirect.aspx?url=http://tudonghoadanang.com/

nếu thấy bổ ích mong các bạn ghé thăm blog thường xuyên :) mình sẻ chia sẻ nhiều thứ hay hơn :D

nguồn: thủ thuật seo

có thể bạn nên đọc: list backlink ngon

Chia sẽ thủ thuật seo: Tầng 5, tòa nhà Quảng Đông, số 104-106 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng.

http://chiasethuthuatseo.blogspot.com/

(+84)935626563 -